1. Information om hantering av personuppgifter

 

Altedo AB värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Altedo AB är det viktigt att vara öppna med hur Altedo AB behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

 

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Altedo AB kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto på Altedo AB, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

 

Altedo AB arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

 

2. Ansvar för dina personuppgifter?

 

Altedo AB, Libro ringväg 27, 752 28 Uppsala organisationsnummer 559050-3230, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas avAltedo ABn.

 

Kontaktperson: Anders Jungward, VD, 073-816 62 64, anders.jungward@altedo.se. Eller Mikael Johansson, ordf. 073-925 63 35, mikael.johansson@altedo.se

 

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

 

3. Vilka personuppgifter samlas in av Altedo AB?

 

När du besöker Altedos webbsidor som identifierad kund, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).

 

 

 

4. Varför behandlar Altedo AB dina personuppgifter?

 

När du har lämnat personuppgifter till oss på Altedo AB, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

 

4.1

 

För att kunna hantera beställning, förfrågan och administration av ditt köp av produkter/tjänster:

 

Varför?

 

Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

 

4.2

 

För att kunna hantera kundtjänstärenden:

 

Varför?

 

Det är Altedo ABs intresse som är grunden och behandlingen av dina uppgifter är nödvändiga för att kunna hjälpa dig med frågor som rör produkter, klagomål, tjänster, uppföljning, enkäter och relaterade frågor.

 

4.3.

 

För att kunna skicka generell marknadsföring såsom nyhetsbrev och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms eller sociala medier:

 

Varför?

 

Det avtal som vi har ingått med dig (dvs. våra åtaganden i Altedo AB) är grunden för behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra förbindelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. När du blir kund hos oss och har gått en utbildning/kurs har Altedo AB uppgiften att påminna och återkoppla dig om att ditt befintliga certifikat kommer gå ut eller har gått ut, därför skickas en uppmaning om att förnya dina kunskaper.

 

4.4

 

Ibland gör vi förändringar, förbättringar och uppdateringar av produkter och tjänster:

 

Varför?

 

Grunden till detta är vårt intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra eller handla i vår webbshop.

 

5. Personuppgifter som Altedo AB samlar in

 

Altedo AB behandlar personnummer för att kunna fullfölja avtal eller köp med dig. Personuppgifterna kan vara:

 

-Personnummer/organisationsnummer

-Namn

-Adress

-E-post

-Telefonnummer

-Ev. övrig relevant information som lämnas direkt från dig till oss (ex. portkod, öppettider mm.)

6. Hur Altedo AB använder informationen om dig

 

När du beställer eller köper en produkt eller tjänst av oss på Altedo AB kommer vi att använda din köp- och orderhistorik samt användarhistorik (t ex hur du klickar eller söker på vår hemsida) för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av och om det finns andra liknande produkter eller tjänster som vi också tror att du skulle tycka om. Baserat på denna information kommer vi på Altedo AB att kunna ge dig information om nyheter i vårt sortiment. Vi kommer också kunna skicka dig särskilda medlemsförmåner baserade på dina intressen och preferenser och andra liknande utskick. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna ge dig ytterligare erbjudanden.

 

Om du inte vill att vi använder din kundhistorik för att skicka erbjudanden, nyhetsbrev och påminnelser (när det är dags för förnyelse av kurser) till dig har du alltid rätt att avregistrera dig från sådana utskick. Om du inte vill att vi använder oss av din kundhistorik överhuvudtaget har du alltid rätt att avregistrera dig samt begära att dina uppgifter tas bort ur våra register. Detta kan du göra genom e-post: info@altedo.se

 

7. När vi kan komma att dela dina uppgifter

 

Altedo AB delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag.

 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

 

8. Lagring och lagringstid

 

På Altedo AB behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för.

 

Vi på Altedo AB har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

 

8.1 Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden:

 

När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik kommer vi att radera sådan historik 3 år efter senaste aktivitet.

Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars 3 år efter senaste aktivitet.

När det gäller köphistorik av produkter samt tjänster kommer informationen att användas för marknadsföring av liknande Altedo AB produkter och tjänster, under en lagringstid av 3 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från Altedo AB.

När det gäller köphistorik av tjänster (utbildning) kommer informationen att användas för marknadsföring och påminnelser om exempelvis utgående certifikat under en lagringstid av 4 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från Altedo AB.

9. Säkerhet för dina personuppgifter

 

På Altedo AB säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Altedo AB hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

 

10. Dina rättigheter

 

Vi på Altedo AB vill alltid vara tydliga med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller ändras.

 

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Altedo AB tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

 

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

 

11. Klagomål

 

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Altedo AB.

 

12. Kontakta oss

 

Altedo AB AB

Libro ringväg 27

752 28

Info@altedo.se

© 2020, Mikael Johansson - All Rights Reserved

Integritetspolicy

Altedo AB
Integritetspolicy