Ge dina anställda en kurs som räddar liv Altedo skräddarsyr specifikt för just din arbetsplats

OM OSS

Gå en grundutbildning eller fördjupa dina kunskaper

Altedo kommer till dig, men vi har även egna lokaler

Altedo är experter på akutsjukvård.

 

Våra instruktörer arbetar aktivt med akutsjukvård- och räddningstjänst prehospitalt och är vana att hantera det vi lär ut. I våra kurser varvar vi teori och praktik med berättelser som vi själva varit med om.  Vi  uppdaterar ständigt utbildningen efter nya riktlinjer från HLR-rådet och anpassar den till kundens arbetsplats.

Vi har vårt säte i Uppsala.

 

Basen i vårt arbete är hjärt- och lungräddning, både med hjärtstartare och utan. Våra ubildningsdockor är toppmoderna och ger digital feedback på genomförda kompressioner och inblåsningar. Det ger inte bara ett mer givande resultat – det gör träningen roligare! Med vår breda erfarenhet kan vi dessutom skräddarsy riktade utbildningar mot just din arbetsplats – och de risker som finns hos dig.

 

HLR

 

Om hjärt- och lungräddning (HLR)

 

Forskning har visat att överlevnaden ökar med 2-3 gånger om lekman påbörjar HLR innan ambulans anländer. Om dessutom hjärtstartare används inom tre minuter kan överlevnaden vara så hög som 70%.

År 2018 drabbades 8663 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa påbörjades HLR på 6129 personer av ambulanspersonal. Endast 10,3%, eller 609 personer, överlevde.  Allt ovan enligt HLR-rådet.

 

Tillsammans kan vi öka överlevnaden!

D-HLR

Bli din egen akutsjukvårdare

Rädda livet på en annan människa

 

HLR med hjärtstartare

Vid ett hjärtstopp har hjärtats pumpförmåga plötsligt slutat fungera. I många fall beror det på ett elektriskt kaos i hjärtat. Den enda metod som finns för att rädda en persons liv vid ett elektriskt kaos är genom tidig HLR och en tidig strömstöt med en hjärtstartare, också kallad defibrillator. Moderna hjärtstartare är idag mycket lätthanterade och finns på många offentliga platser. Det finns inga krav på medicinsk utbildning för att använda en hjärtstartare, däremot så gör HLR-utbildning att chansen till överlevnad ökar för den drabbade.

 

Självklart så utbildar vi i användandet av hjärtstartare och har egna övningsmodeller.

Specialistsjuksköterskor utvärderar

 din arbetsplats och tar fram en relevant utbildning som räddar liv

 Det här kan vi göra för dig.

 

 

Innehåll i HLR/ D-HLR-utbildning Under vår kombinerade utbildning i HLR med defibrillering får du lära dig: Lägesbedömning bedöm risker i omgivning för din egen säkerhet Olika orsaker till medvetslöshet Bedömning av medvetslös person Åtgärder vid misstanke om skador på nacke och rygg vid medvetslöshet (t.ex. vid fall- och trafikolyckor) Svimning; orsaker, bedömning av svimning jämfört med andra orsaker till medvetslöshet samt åtgärder vid svimning Enkel och tydlig prioritering av livsviktiga funktioner Andningsvägarnas uppbyggnad Anatomiska skillnader mellan barn och vuxna Bedömning av andningsvägarna vid medvetslöshet Hantera andningsproblem orsakade av tunga, kräkningar samt blödningar i näsa och mun Åtgärder för att skapa och bibehålla fria luftvägar Vändning till stabilt sidoläge från rygg Vändning till stabilt sidoläge från mage Orsaker till andningsstopp Matbit i halsen på både barn och vuxna: beteendemönster och livräddande åtgärder beroende på om den drabbade är vaken eller medvetslös Att skilja på ett milt luftvägshinder och ett allvarligt luftvägshinder Konstgjord andning hos medvetslös person med andningsstopp (mun- mot munmetoden) Åtgärder vid drunkningstillbud med vatten i lungor och luftvägar Åtgärder vid kräkningar i luftvägarna Minska risken för blodsmitta vid konstgjord andning Demonstration av hjälpmedel (andningsskydd och andningsmask) Åtgärder för att undvika vanliga problem vid konstgjord andning Mun- mot munmetoden med andningshjälpmedel Etiska problem vid konstgjord andning Hjärtkompressioner med hög kvalitet vid hjärtstopp Skillnad på hjärtstopp orsakat av el-olycksfall, hjärtinfarkt eller andningsstopp Åtgärder för att undvika vanliga problem vid hjärtkompressioner Hjärt-lungräddning Att larma 112 När skall ambulansen larmas Tips när du ringer 112 Organisation av larmkedja 2-räddarteknik vid HLR för att öka kvaliteten över tid Hjärtats uppbyggnad och funktioner Hjärtinfarkt och kärlkramp Defibrillatorn och dess funktioner Defibrillering Säkerhetsaspekter Teamträning i HLR med defibrillering Tillämpningsövningar, scenarioträning i verksamhetens lokaler Åtgärder efter hjärtstopp.

 

 

Barn-HLR

Vet du hur du skulle reagera om det värsta skulle inträffa? Genom att ingripa och göra rätt första hjälpen kan man hindra livshotande tillstånd och rädda liv

Hjärtstopp hos barn är lyckligtvis ovanligt, men ändå något som förekommer varje år i Sverige. Precis som vid hjärtstopp hos vuxna är omedelbar hjälp nyckeln till en chans att överleva.

 

Vi har utöver vår ambulanspersonal också tillgång till specialistsjuksköterskor med inriktning sjukvård för barn och unga, naturligtvis med gedigen erfarenhet av akut omhändertagande.

 

Vi hjälper dig känna dig lite tryggare i hur du ska agera, om det som inte får hända ändå händer.

 

L-ABC

 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1999:7) "Första hjälpen och krisstöd" ska det på varje arbetsplats finnas tillräckligt många som kan ge första hjälpen. Kunskaper och färdigheter i första hjälpen skall hållas aktuella.

 

Med utbildning i första hjälpen får man kunskap i hur man kan rädda liv och hur man kan hjälpa någon som skadat sig.

 

Livräddande första hjälpen innefattar t ex situationer där individen har kraftiga blödningar och även andra situationer som luftvägsstopp och allvarliga sjukdomstillstånd som stroke eller hjärtstopp.

 

Första hjälpen ger dig även kunskap hur du ska agera vid andra olyckor som till exempel sår, brännskador, elskador, epilepsi, astma och så vidare.

Läs mer

Toppmodern utrustning

Vi använder den senaste utrustningen för en realistisk upplevelse. På bilden simulerar vi hur du agerar om någon satt i halsen. Våra HLR- dockor ger en direkt feedback som visar om du gör rätt. Övningar med bästa utrustningen gör dig säkrare när det väl händer. Detta i kombination med instruktörer som skarpt arbetar med akutsjukvård kommer du lära dig att rädda liv.

KONTAKT

073-816 62 64

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

© 2020, Mikael Johansson - All Rights Reserved

Integritetspolicy

Hjärt Lungräddning HLR Första Hjälpen L-ABC
Ge dina anställda en kurs som räddar liv Altedo skräddarsyr specifikt för just din arbetsplats
Gå en grundutbildning eller fördjupa dina kunskaper Altedo kommer till dig, men vi har även egna lokaler Altedo är experter på akutsjukvård. Våra instruktörer arbetar aktivt med akutsjukvård- och räddningstjänst prehospitalt och är vana att hantera det vi lär ut. I våra kurser varvar vi teori och praktik med berättelser som vi själva varit med om. Vi uppdaterar ständigt utbildningen efter nya riktlinjer från HLR-rådet och anpassar den till kundens arbetsplats.
Vi har vårt säte i Uppsala. Basen i vårt arbete är hjärt- och lungräddning, både med hjärtstartare och utan. Våra ubildningsdockor är toppmoderna och ger digital feedback på genomförda kompressioner och inblåsningar. Det ger inte bara ett mer givande resultat – det gör träningen roligare! Med vår breda erfarenhet kan vi dessutom skräddarsy riktade utbildningar mot just din arbetsplats – och de risker som finns hos dig.
 Om hjärt- och lungräddning (HLR) Forskning har visat att överlevnaden ökar med 2-3 gånger om lekman påbörjar HLR innan ambulans anländer. Om dessutom hjärtstartare används inom tre minuter kan överlevnaden vara så hög som 70%. År 2018 drabbades 8663 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa påbörjades HLR på 6129 personer av ambulanspersonal. Endast 10,3%, eller 609 personer, överlevde. Allt ovan enligt HLR-rådet. Tillsammans kan vi öka överlevnaden!
Bli din egen akutsjukvårdare Rädda livet på en annan människa
 HLR med hjärtstartare Vid ett hjärtstopp har hjärtats pumpförmåga plötsligt slutat fungera. I många fall beror det på ett elektriskt kaos i hjärtat. Den enda metod som finns för att rädda en persons liv vid ett elektriskt kaos är genom tidig HLR och en tidig strömstöt med en hjärtstartare, också kallad defibrillator. Moderna hjärtstartare är idag mycket lätthanterade och finns på många offentliga platser. Det finns inga krav på medicinsk utbildning för att använda en hjärtstartare, däremot så gör HLR-utbildning att chansen till överlevnad ökar för den drabbade. Självklart så utbildar vi i användandet av hjärtstartare och har egna övningsmodeller.
Specialistsjuksköterskor utvärderar din arbetsplats och tar fram en relevant utbildning som räddar liv  Det här kan vi göra för dig. Innehåll i HLR/ D-HLR-utbildning Under vår kombinerade utbildning i HLR med defibrillering får du lära dig: Lägesbedömning bedöm risker i omgivning för din egen säkerhet Olika orsaker till medvetslöshet Bedömning av medvetslös person Åtgärder vid misstanke om skador på nacke och rygg vid medvetslöshet (t.ex. vid fall- och trafikolyckor) Svimning; orsaker, bedömning av svimning jämfört med andra orsaker till medvetslöshet samt åtgärder vid svimning Enkel och tydlig prioritering av livsviktiga funktioner Andningsvägarnas uppbyggnad Anatomiska skillnader mellan barn och vuxna Bedömning av andningsvägarna vid medvetslöshet Hantera andningsproblem orsakade av tunga, kräkningar samt blödningar i näsa och mun Åtgärder för att skapa och bibehålla fria luftvägar Vändning till stabilt sidoläge från rygg Vändning till stabilt sidoläge från mage Orsaker till andningsstopp Matbit i halsen på både barn och vuxna: beteendemönster och livräddande åtgärder beroende på om den drabbade är vaken eller medvetslös Att skilja på ett milt luftvägshinder och ett allvarligt luftvägshinder Konstgjord andning hos medvetslös person med andningsstopp (mun- mot munmetoden) Åtgärder vid drunkningstillbud med vatten i lungor och luftvägar Åtgärder vid kräkningar i luftvägarna Minska risken för blodsmitta vid konstgjord andning Demonstration av hjälpmedel (andningsskydd och andningsmask) Åtgärder för att undvika vanliga problem vid konstgjord andning Mun- mot munmetoden med andningshjälpmedel Etiska problem vid konstgjord andning Hjärtkompressioner med hög kvalitet vid hjärtstopp Skillnad på hjärtstopp orsakat av el-olycksfall, hjärtinfarkt eller andningsstopp Åtgärder för att undvika vanliga problem vid hjärtkompressioner Hjärt-lungräddning Att larma 112 När skall ambulansen larmas Tips när du ringer 112 Organisation av larmkedja 2-räddarteknik vid HLR för att öka kvaliteten över tid Hjärtats uppbyggnad och funktioner Hjärtinfarkt och kärlkramp Defibrillatorn och dess funktioner Defibrillering Säkerhetsaspekter Teamträning i HLR med defibrillering Tillämpningsövningar, scenarioträning i verksamhetens lokaler Åtgärder efter hjärtstopp.
Vet du hur du skulle reagera om det värsta skulle inträffa?

Genom att ingripa och göra rätt första hjälpen kan man hindra livshotande tillstånd och rädda liv

Hjärt Lungräddning

HLR

Första Hjälpen

L-ABC

Ge dina anställda en kurs som räddar liv

Altedo skräddarsyr specifikt för just din arbetsplats

Vet du hur du skulle reagera om det värsta skulle inträffa?

Altedo AB
Integritetspolicy